VEĽMI ZAUJÍMAVÁ NOVINKA

Andrej Hlinka (1864 – 1938) patrí k najvýznamnejším osobnostiam moderných slovenských dejín.

📖 Prvý zväzok knižného projektu Andrej Hlinka : prejavy a články prináša plné znenia všetkých publikovaných textov Andreja Hlinku do roku 1918.

Táto publikácia tak predstavuje jedinečný prameň k poznaniu našich moderných dejín!

Knihu si môžete zakúpiť na tomto odkaze:

https://www.postscriptum.sk/nase-tituly/historia/andrej-hlinka-prejavy-a-clanky-i-1893-2#