VEDECKÁ KONFERENCIA – BYZANTSKÝ HUMANIZMUS V KONTEXTE SÚČASNÝCH HUMANIZMOV


Historický odbor Matice slovenskej v spolupráci s Pravoslávnou bohosloveckou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove a Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Byzantský humanizmus v kontexte súčasných humanizmov. Konferencia je venovaná významnému historikovi a byzantológovi profesorovi Alexandrovi Avenariovi (1942-2004), ktorý na PBF PU pôsobil.

Vedecká konferencia bude prebiehať 21. a 22. októbra 2024 v priestoroch Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove na Masarykovej 15 (podrobnosti v plagáte). Konferencia sa bude skladať z dvoch tematických častí: 1. život a dielo prof. Alexandra Avenaria, 2. slovenské a svetové dejiny v súvislosti s Byzanciou.

Z príspevkov, ktoré na konferencii odznejú, bude vydaný zborník. V prípade záujmu o účasť na konferencii vyplňte prihlášku a pošlite ju na info@historickyodbor.sk.