Protiturecké boje na Slovensku – Prednáška doc. Kulašika

10. apríla 2024 zorganizoval Historický odbor Matice slovenskej prednášku o protitureckých bojoch na Slovensku. Ďakujeme plukovníkovi docentovi Karolovi Kolomanovi Kulašíkovi za výklad, Domu Matice slovenskej v Nitre za priestor a Vám za účasť.