Prednáška – Slobodomurári na Slovensku

V stredu 21. februára 2024 sa uskutočnila ďalšia z prednášok o dejinách, organizovaných Historickým odborom Matice slovenskej. Podujatie prebiehalo v historických priestoroch Rákociho paláca, ktoré nám ochotne poskytlo Krajské múzeum v Prešove. Doc. PhDr. Martin Javor, PhD. nám predstavil veľmi zaujímavú tému- Slobodomurári na Slovensku. Pán docent veľmi pútavo vysvetlil kto vlastne slobodomurári sú a akú úlohu zohrali v dejinách nášho priestoru. Taktiež chronologicky vymedzil a priblížil pôsobenie lóží na Slovensku, so zreteľom na východné Slovensko. Avšak popri základných informáciách sme sa dozvedeli aj mnoho neznámych zaujímavostí, súvisiacich so slobodomurárstvom. Plná miestnosť dala najavo svoj záujem o túto tému zadávaním mnohých otázok, na ktoré pán docent odpovedal. Svoju fundovanosť potvrdil tiež vyvrátením rôznych mýtov a nepotvrdených teórii. Dozvedeli sme sa o významných osobnostiach ako bol Ignác Born alebo Karol Radziwill. V prednáške zazneli informácie o tom, ako fungovali slobodomurárske lóže, aká bola ich štruktúra, činnosť a členstvo. Docent Javor nám priblížil aj spôsoby výskumu, jeho ťažkosti a vlastné skúsenosti. Celé podujatie sa uskutočnilo v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri šálke kávy či čaju.

Andrej Kostelník