Odhalenie pamätnej tabule a spomienka na Jána Filického vo Vlkovej

Dňa 9. júla 2022 sa v obci Vlková v okrese Kežmarok konalo odhalenie
pamätnej tabule venovanej miestnemu rodákovi, pedagógovi a humanistickému básnikovi Jánovi Filickému (1580 – 1622), ktorý do slovenských dejín vstúpil ako autor jednej z najstarších obrán slovenského národa. Pamätnú tabuľu zhotovili členovia Historického odboru Matice slovenskej (HO MS) a v súčinnosti so starostom obce Vlková Petrom Bendíkom, ktorý zabezpečil miesto a potrebné stavebné úpravy, ju osadili v obecnom parku. Podujatie moderoval člen HO MS Ján Pastuszek a s príhovorom vystúpili starosta obce, ktorý predniesol stručný životopis Jána Filického, ako aj tajomník HO MS Pavol Demjanič, ktorý zdôraznil potrebu budovania pamätníkov za účelom sprítomňovania dôležitých udalostí a významných osobností našich dejín.

– Pavol Demjanič, Historický zborník, roč. 32, 2022, č. 2