Naša činnosť

 • VEĽMI ZAUJÍMAVÁ NOVINKA

  VEĽMI ZAUJÍMAVÁ NOVINKA

  Andrej Hlinka (1864 – 1938) patrí k najvýznamnejším osobnostiam moderných slovenských dejín. 📖 Prvý zväzok knižného projektu Andrej Hlinka : prejavy a články prináša plné znenia všetkých publikovaných textov Andreja Hlinku do roku 1918. Táto publikácia tak predstavuje jedinečný prameň k poznaniu našich moderných dejín! Knihu si môžete zakúpiť na tomto odkaze:https://www.postscriptum.sk/nase-tituly/historia/andrej-hlinka-prejavy-a-clanky-i-1893-2#

  Čítať viac…

 • PRVÝ ROČNÍK CENY BELA POLLU

  PRVÝ ROČNÍK CENY BELA POLLU

  V piatok 12. apríla 2024 sa v Prešove uskutočnilo finále prvého ročníka dejepisnej sútaže o Cenu Bela Pollu, ktorú zorganizoval Historický odbor Matice slovenskej. Do sútaže sa zapojili desiatky žiakov stredných škôl z celého východného Slovenska. Do finále postúpilo 20 najlepších súťažiacich. Všetci zúčastnení si domov odniesli pamätné listy, záložky a iné drobnosti. Prví traja…

  Čítať viac…

 • Protiturecké boje na Slovensku – Prednáška doc. Kulašika

  Protiturecké boje na Slovensku – Prednáška doc. Kulašika

  10. apríla 2024 zorganizoval Historický odbor Matice slovenskej prednášku o protitureckých bojoch na Slovensku. Ďakujeme plukovníkovi docentovi Karolovi Kolomanovi Kulašíkovi za výklad, Domu Matice slovenskej v Nitre za priestor a Vám za účasť.

  Čítať viac…

© Historický odbor Matice slovenskej 2024