Náš podcast

Videoarchív z prednášok a rozhovorov, na ktorých sa podieľal Historický odbor Matice slovenskej.

ALEXANDER ALAGOVIČ: RODOĽUB HLBOKEJ VIERY A DOBROČINNÝCH SKUTKOV. Prednáška Dr. Martinkoviča

RAFAEL PODMANICKÝ – ZABUDNUTÝ LÚPEŽNÝ RYTIER

„Je chybou, že sa Slováci vzdávajú uhorských dejín“ – prof. Jan Rychlík

K. ČULEN PRED ĽUDOVÝM SÚDOM – Referát Dr. Branislava Kinčoka
PROTITURECKÉ BOJE NA SLOVENSKU – Prednáška plk.v.v. doc. Karola K. Kulašika
SLOVÁK V AMERICKÝCH KONCENTRAČNÝCH TÁBOROCH – Konštantín Čulen
DEZERTOVALI SLOVÁCI K SOVIETOM? Odpovedajú profesionálni historici
HOLUBIČÍ NÁROD? Rozhovor o slovenských vojvodcoch a vojakoch s doc. Vladimírom Segešom

VRÁTIL SLOVÁKOM DEJINY? Spomienky na prof. M. S. Ďuricu
BISKUP VURUM A BERNOLÁKOVCI Prednáška doc. Ivana Mrvu
OTÁZKY VEĽKEJ MORAVY Prednáška prof. Martina Homzu

DEJINY CHAZAROV Prednáška prof. Jána Šafina

© Historický odbor Matice slovenskej 2024