Kontakt

Predseda Historického odboru Matice slovenskej:
Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc.
predseda@historickyodbor.sk

Tajomník Historického odboru Matice slovenskej:
Mgr. Pavol Demjanič, PhD.
tajomnik@historickyodbor.sk

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach!

© Historický odbor Matice slovenskej 2024