Pozvánka na odborný seminár Konštantín Čulen (26. február 1904, Brodské – 7. apríl 1964, New York) – Život a dielo

Dňa 26. februára 2024 sme si pripomenuli 120. výročie narodenia Konštantína Čulena, jedného z najplodnejších a najtalentovanejších slovenských novinárov 20. storočia, popularizátora dejín amerických a kanadských Slovákov, člena Historického odboru a výboru Matice slovenskej, organizátora cesty delegácie Matice slovenskej v USA v 30. rokoch minulého storočia, člena Spolku sv. Vojtecha, šéfredaktor časopisu Ústredia slovenských katolíckych študentov Rozvoj, kultúrneho atašé na česko-slovenskom veľvyslanectve v USA, poslanca
Slovenského snemu, šéfa tlačového odboru predsedníctva vlády Slovenskej republiky, povojnového emigranta v Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Kanade a USA, zajatca v amerických zaisťovacích táboroch, podpredsedu Slovenskej národnej rady v zahraničí, redaktora Kanadského Slováka, zapisovateľa Kanadskej slovenskej ligy a Slovenskej ligy v Amerike, riaditeľa Slovenského ústavu v Clevelande, autora početných kníh a článkov z dejín Slovákov na severoamerickom kontinente, ako aj slovenských a českých dejín 20. storočia.

Historický odbor Matice slovenskej spolu so Slovenským historickým ústavom MS pri tejto príležitosti organizuje odborný seminár k životu a dielu Konštantína Čulena, ktorý sa uskutoční 3. apríla 2024 o 13.30 v Martineu na Rudnayovom námestie 3 v Bratislave.