Dejiny Chazarov – prednáška prof. Jána Šafina

Dňa 10. októbra 2023 sa konala prednáška prof. ThDr. Jána Šafina PhD. na tému dejiny Chazarov, ktorú organizovala Pravoslávna bohoslovecká fakulta v spolupráci s Historickým odborom Matice slovenskej. Túto málo známu tému sme mali možnosť poznať a prediskutovať podvečer v aule Pravoslávnej bohosloveckej fakulty.

Profesor Šafin priblížil problematiku dejín Chazarov, ale tiež ich vzťahov s ostatnými národmi vtedajšieho sveta. Dejiny tohto etnika sú tiež späté aj s našimi národnými dejinami. Svätí bratia Cyril (Konštantín) a Metod predtým ako prišli na naše územie v roku 863, viedli misiu aj pri Chazaroch. Boloto koncom roka 860. Takýmto prepojením dejín tohto etnika a slovenských dejín začala prednáška pána profesora. Chazari ovplyvnili naše slovenské dejiny aj iným spôsobom. Prof. Šafin na viacerých miestach naznačil, že porážka Chazarov Svjatoslavom I. v roku 965 neznamenala akési zmiznutie tohto etnika zo zemského povrchu, ale naopak jeho prenikanie k ostatným etnikám či štátom. V roku 1000 bol korunovaný za uhorského kráľa Štefan I. a jeho zaťom bol neskorší uhorský kráľ Samuel Aba, ktorý bol chazarského pôvodu. Detaily prenikania Chazarov do iných kultúr v ďalších storočiach je veľmi ťažké doložiť, no na základe toho, že v ranom stredoveku bolo toto etnikum početne zastúpené, sa domnievame, že jeho zástupcovia si našli svoj domov v rôznych krajinách vtedajšej Európy a neskôr aj celého sveta.


Pán profesor tiež predstavil diela svetových autorov, ktorí sa venovali tejto problematike vo svojom profesionálnom živote. Jedno z kľúčových diel k téme Chazarov bolo pre prof. Šafina dielo Milorada Pavića – Chazarský slovník. Práve vďaka tejto knihe sa začal hlbšie zaujímať o túto tému. Súčasťou prednášky bolo aj upozornenie na to, že nedávno bola vydaná kniha s názvom Chazarský Golem I., v ktorej sa venuje zákutiam dejín tohto etnika. Takisto je chystaná aj ďalšia časť tejto knihy a tak sa už teraz tešíme na ďalšiu prednášku či predstavenie novej publikácie pána profesora Šafina. Pán profesor opäť raz dokázal, že je rozhľadeným odborníkom v mnohých témach. Historický odbor Matice slovenskej a tiež aj Pravoslávna bohoslovecká fakulta sa aj takýmto spôsobom snažia sprístupniť širšej verejnosti témy, ktoré sú v našich končinách menej prebádané a tak sa tešíme, že môžeme byť súčasťou týchto veľmi náučných a obohacujúcich stretnutí v priestoroch historickej budovy Szirmaiovej kúrie v slobodnom kráľovskom meste Prešov.

-Andrej Kostelník, Diana Kostelníková