Autor administrator

 • Otázky Veľkej Moravy, alebo mala byť vztýčená socha sv. Cyrila, Metoda a Gorazda na Bratislavskom hrade ? – prednáškový seminár

  Otázky Veľkej Moravy, alebo mala byť vztýčená socha sv. Cyrila, Metoda a Gorazda na Bratislavskom hrade ? – prednáškový seminár

  Prednáškový seminár s vyššie uvedeným názvom sa uskutočnil v stredu, 8. novembra 2023 v aule Pravoslávnej bohosloveckej fakulty. Organizátormi boli práve Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove spolu s Historickým odborom Matice slovenskej. Pozvanie vystúpiť s prednáškou prijal prof. Martin Homza, Dr. z Katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, a taktiež aj…

 • Dejiny Chazarov – prednáška prof. Jána Šafina

  Dejiny Chazarov – prednáška prof. Jána Šafina

  Dňa 10. októbra 2023 sa konala prednáška prof. ThDr. Jána Šafina PhD. na tému dejiny Chazarov, ktorú organizovala Pravoslávna bohoslovecká fakulta v spolupráci s Historickým odborom Matice slovenskej. Túto málo známu tému sme mali možnosť poznať a prediskutovať podvečer v aule Pravoslávnej bohosloveckej fakulty. Profesor Šafin priblížil problematiku dejín Chazarov, ale tiež ich vzťahov s ostatnými národmi vtedajšieho sveta. Dejiny…

 • Vedecký seminár František Hrušovský (1903 – 1956) – osobnosť a dielo

  Vedecký seminár František Hrušovský (1903 – 1956) – osobnosť a dielo

  Začiatkom septembra 2023 sme si pripomenuli 120. výročie narodeniaa 67. výročie úmrtia jedného z najpopulárnejších slovenských historikov dvadsiateho storočia Františka Hrušovského. Odborný seminár, ktorý usporiadal Historický odbor Matice slovenskej 20. septembra 2023 v priestoroch Martinea na Rudnayovom námestí v centre Bratislavy, sa zaoberal osobnosťou a dielom Hrušovského a pokúsil sa o celkové vedecké zhodnotenie tejto…

 • Pripomenutie si profesora Richarda Marsinu pri príležitosti jeho 100. výročia narodenia

  Pripomenutie si profesora Richarda Marsinu pri príležitosti jeho 100. výročia narodenia

  Matica slovenská (MS) si 10. mája 2023 pri príležitosti nedožitých stýchnarodenín pripomenula významného historika, pedagóga, archivára a predovšetkým aktívneho matičiara profesora Richarda Marsinu. Slovenský historický ústav MS v spolupráci s Historickým odborom MS pri tejto príležitosti zorganizoval odborný seminár v príjemných priestoroch Martinea v bratislavskom Starom Meste. Profesor Richard Marsina patril medzi veličiny slovenskej historiografie,…